Yazar: 3ha3p

Show Posts in

Motorlu Taşıt Sayısı

2010 YILI SONUNA KADAR MOTORLU ARAÇLAR VE SÜRÜCÜ SAYILARI YILLARA GÖRE DAĞILIMI YILLAR MOTORLU ARAÇ SAYISI SÜRÜCÜ SAYISI 1999 8.591.343 12.933.024 2000 8.795.692 13.859.449 2001 9.061.908 14.491.332 2002 9.274.780 14.994.960 2003 9.538.676 15.488.493 2004 10.236.357 16.151.623 2005 11.145.826 16.958.895 2006 12.227.393 17.589.179 2007 13.022.945 18.422.958 2008 13.765.395 19.377.790 …

Zaman Tarifeleri

Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir.   Yetki belgesi sahipleri tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifelerinin uygulamaya konulmadan önce Bakanlığa onaylatılması zorunludur. Yetki belgesi sahipleri onaylanmış zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmak, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak …

Yetki Belgesine Ara Verme

YETKİ BELGESİ ALANLARIN FAALİYETE BAŞLAMA VE ARA VERMELERİ Yetki belgesi alanların faaliyete başlama veya faaliyeti kendi istekleri ile bırakmaları MADDE 18 – (1) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesinin verilmesinden itibaren faaliyete başlamaları esastır. (2) Yetki belgesi sahiplerinin, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmak istemeleri …

Yetki Belgesinin İptali

 YETKİ BELGESİ İPTALİ Geçici durdurma ve yetki belgesi iptali; 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak olan yetki almış tüzel ya da gerçek kişiler faaliyeti boyunca alacak oldukları uyarmalar neticesinde faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Bu bağlamda ilgili yönetmeliğin 70 inci madde 3 üncü fıkrası aşağıdaki gibidir. …

Sigortanın Tanımı ve Başlıca Özellikleri

SİGORTANIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Sigortacının alacağı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir menfaatine zarar veren bir olayın meydana gelmesi halinde bu zararı karşılayacak miktarda sigortacının tazminat vermesini öngören çift taraflı bir sözleşmedir. Poliçe, sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren ve ispatlayan belgedir. Poliçe …

CMR Sözleşmesi ve Maddi Manevi Tazminat

MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT MADDE 134- Araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak; a)Yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından, trafik güvenliğini ve yol kapasitesini azaltacak, karayolu yapısına ve karayolunu kullananlara, mülklere zarar verecek tarzda yüklenmesi, b) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu taşınması, c) Tehlikeli …

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

TAŞIMACI VE SÜRÜCÜLERİN YASAL SORUMLULUKLARI Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinden oluşan sorumluluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22. Maddesi taşımacının sorumluluğunu şöyle belirlemiştir: a) Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara, yönetmelik ve diğer mevzuatlara, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşma ve sözleşmelere ve taşıma sözleşmesine uygun olarak yapılır. b) Yetki belgesi …

Üdy Belgesi

ULUSLARARASI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE ORTA DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ YÜK, EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ>>> ÜST DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ Uluslar arası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı (ÜDY3) Eğitimlerimiz hafta sonu cumartesi-pazar günleri yapılmaktadır.. Bu guruba en fazla 30 kişi alınacaktır. Kontenjanımız sınırlıdır.  Kayıt olabilmeniz için En …

Ücret Tarifeleri

Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Bakanlıktan “görülmüştür” şerhinin alınması zorunludur. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi alınmış ücret tarifelerini …

Ubak Belgesi Nedir?

Türkiye’nin de kurucuların arasında yer aldığı, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı olarak adlandırılan bir konvansiyondur. 17 Ekim 1953 tarihinde Brüksel’de resmen kurulan UBAK,  17 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. UBAK BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI C2, L2 veya M3 türü yetki belgelerinden birisine sahip olması, EURO II, EURO III, EURO IV ve/veya EURO …