Src Kursu İstanbul

GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI

SÜRÜCÜ İÇİN GEREKEN BELGELER

  • Aracın sınıfına uygun Şoför Ehliyeti
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi (src1, src2, src3, src4 belgelerinden biri)
  • Yurt dışı taşımalarda ise,
  • İlgili ülkelere ait giriş veya transit vizesi alınmış pasaport.
  • Uluslar arası Şoför Ehliyeti (turing den)
  • Tehlikeli Madde Taşıması yapılıyor ise Src 5 Belgesi.

YURT İÇİ GÜZERGÂHLAR

Bu yönetmelik karayoluyla uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı taşıtların Türkiye hudutları içerisinde seyir, konaklama, denetleme ve güvenliklerinin sağlanması ve gümrük işlemleri bakımından tabi olacakları esasları kapsar.

Bu araçların takip edecekleri transit ve bağlantı yolları ile yükleme ve boşaltma noktaları; Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. Giriş ve hareket gümrük idarelerinde, sevk edilecek taşıtların sürücülerine TIR Güzergahı haritası verilir.

Hareket Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamını veya bir kısmı ile ilgili Uluslararası Taşımacılığın başladığı akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini ifade eder.

Yol Boyu Gümrük İdaresi: Bir karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin bir TIR sistemi sırasında hareket ve dizisinin veya konteynerin bir TIR sistemi sırasında hareket ve varış gümrük idaresi arasında kalan akit taraflara ait gümrük idarelerini ifade eder.

Varış Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili Uluslararası taşımacılığın sona erdiği akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini ifade eder.

OKUMALISIN!  Davranış Psikolojisi - Bölüm 2

Denetleme ve Konaklama Noktaları: Taşıtların denetlendiği ve sürücülerin dinlenmek, geceyi geçirmek, taşıtlarını park etmek ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilen ve bu Yönetmelikte yer vasıfları belirlenmiş bulunan sosyal tesisler.

Denetleme Belgesi: Hudut giriş kapılarında verilip, çıkış kapılarında geri alımın ve denetleme noktalarında yapılması gereken işlemleri kapsayan belge.

Ağır veya Havaleli Eşya: Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ile karayolunda taşınması mümkün olan, her türlü eşyayı ifade etmektedir.

Leave a Reply