Src Kursu İstanbul

Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi ve Boşaltılması

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR)

BÖLÜM 2

TEHLİKELİ MADDELER; YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.

– Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalâjlanmalıdır.
– Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir.
– Elektrik donatımları kısa devre, kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana getirmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır.
– Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde iki yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
– Park etme durumunda araç sürücüsü veya bir başkası tarafından devamlı gözetlenecektir.
– Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında tehlikeli madde taşıyan araç diğer araçlarla arasında en az 50 metre mesafe bırakarak seyir edecektir. Duraklamalarda bu mesafe 20 metreden az olmayacaktır.
– Yükleme ve boşaltma sırasında motor çalışır durumda olmayacaktır. Bu bilgilerin tamamını src 5 derslerinde uygulamalı olarak gösterilmektedir.

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Hız Sınırları

Hız Sınırı

Tehlikeli madde taşıyan araçların Hız Sınırları

  • Yerleşim yerlerinde en çok 30 km/s
  • Yerleşim yerleri dışında en çok 50 km/s
  • Bölünmüş yollar en çok 60 km/s
  • Otoyollarda en çok 70 km/s hızla seyredebilir.
OKUMALISIN!  SRC3 Belgesi

– Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.
– Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalajlanmalıdır.
– Ambalajlarının bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
– Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenen tehlikeli maddeler yüklenmemeli, böyle bir durumda, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmemelidir.
– Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzeri gibi alev ve kıvılcım çıkaran aletler kullanılmayacak, araçların içinde 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.

TEHLİKELİ ATIKLAR!

Bu atıkların tanımlanması ve sınıflandırılmasında henüz bir kesinliğe ulaşılamamıştır. Bu konudaki ulusal ve uluslar arası çalışmalar sürmektedir. Burada tanımlandığı kadarı ile tehlikeli atıkların neler olduğunu değinilecektir.
– Tehlikeli atıkları;
– Patlayıcı, parlayıcı sıvılar,
– Patlayıcılar sınıfının dışında taşınmaları sırasında karşılaşılacak koşullarda kolayca tutuşabilen katılar,
– Kendiliğinden yanmaya geçen katılar,
– Suyla teması halinde parlayan gaz maddeler,
– Oksitleyici maddeler,
– Organik peroksitler,
– Korozif (aşındırıcı) maddeler,
– Hava ve su ile temasında toksin gaz bırakan maddeler,
– Zehirli Maddeler,
– Bunlardan bir veya birkaçını içeren atıklar olarak tanımlayabiliriz.
– Tehlikeli atıkları Radyoaktif ve kimyasal olmak üzere iki başlıkta ele almak mümkündür.

OKUMALISIN!  Edirne Keşan Src Kursları

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇTA BULUNMASI GEREKENLER

– 2 ikaz tabelası
– 2 Yangın söndürücü (2 kg,6kg)
– 2 Uyarı işaretleri
– 1 El feneri
– 1 Fosforlu Yelek
– Gaz Maskesi
– En az 1 takoz her araç için
– Kaza Talimatnamesinde yazılı olan yük güvenliği donanımları
– Taşıma evrakları

Tehlikesi  Madde Paketleme Grubu

Paketleme Grubu

Tehlikeli  Madde Paketleme Grubu

Maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir ve paketlenirken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Buna göre;

  • Paketleme Grubu I- Yüksek Tehlikeli !!!
  • Paketleme Grubu II- Orta Tehlikeli/ Tehlikeli!!
  • Paketleme Grubu III- Az tehlikeli ! anlamına gelmektedir.

SRC DERSİ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) EĞİTİMİ
BÖLÜM 1 Tehlikeli Madde Sınıfları
BÖLÜM 2 Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar
BÖLÜM 3 Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi ve Boşaltılması

YouTube Kanalımız: https://www.youtube.com/@srcbelgesiistanbul116/

Leave a Reply