Src Kursu İstanbul

Geçiş Belgesi Dağıtımı

Geçiş Belgesi Dağıtımı

Geçiş Belgesi Dağıtımı

GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI

GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI

Geçiş Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen şartlara uygun taşıtlara, belirtilen güzergahlara göre yapılır. Avrupa’ya yönelik taşımalarda kullanımına izin verilmeyen taşıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.

Oto taşımaları özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyecek olan sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası gibi belge tahsis edilmeyecek taşımaları yapan taşıtlara dönüş yükü için geçiş belgesi tahsisi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

2021 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesini inceleyiniz

Geçiş Belgeleri ve Güzergâh Kuralları

OKUMALISIN!  Src Açılımı Nedir?

Leave a Reply