Tehlikeli Madde Sınıfları

Yanıcı, yakıcı ve tehlikeli atıklar gibi tehlikeli maddelerin uluslar arası taşımasını
yapan sürücülerin ADR sertifikasına sahip olmaları gerekir.
Tehlikeli maddeler fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından aşağıdaki

Çeşitlere ayrılırlar:

 • Patlayıcı maddeler
  Parlayıcı maddeler,
 • Yanıcı maddeler,
 • Yakıcı maddeler,
 • Kendi kendine yanan veya kolayca ateş alan maddeler,
 • Zehirli maddeler,
 • Radyoaktif maddeler,

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,(viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR.
Buna göre ana (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam 13 tehlike madde sınıfı bulunmaktadır

Tehlike Madde Sınıfları

Sınıf Sınıfın Tanımlanması

 1.  1 Patlayıcı Madde ve Nesneler
 2.  2 Gazlar
 3.  3 Yanıcı Sıvı Maddeler
 4. 4.1 Yanıcı Katı Maddeler
 5. 4.2 Kendi Kendine Yanan Maddeler
 6. 4.3 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler
 7. 5.1 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
 8. 5.2 Organik Peroksitler
 9. 6.1 Zehirli Maddeler
 10. 6.2 Bulaşıcı Maddeler
 11. 7 Radyoaktif Maddeler
 12. 8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
 13. 9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

SRC DERSİ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) EĞİTİMİ
BÖLÜM 1 Tehlikeli Madde Sınıfları
BÖLÜM 2 Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar
BÖLÜM 3 Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi ve Boşaltılması

Çalışma ve Dinlenme Süreleri

OKUMALISIN!  Geçiş Belgesi Dağıtımı

Leave a Reply