Src Kursu İstanbul

Tehlikeli Madde Sınıfları

Yanıcı, yakıcı ve tehlikeli atıklar gibi tehlikeli maddelerin uluslar arası taşımasını yapan sürücülerin ADR sertifikasına sahip olmaları gerekir. Tehlikeli maddeler fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından aşağıdaki

Tehlikeli Maddeler Aşağıdaki Çeşitlere ayrılırlar:

 • Patlayıcı maddeler
  Parlayıcı maddeler,
 • Yanıcı maddeler,
 • Yakıcı maddeler,
 • Kendi kendine yanan veya kolayca ateş alan maddeler,
 • Zehirli maddeler,
 • Radyoaktif maddeler,

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,(viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR.
Buna göre ana (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam 13 tehlike madde sınıfı bulunmaktadır

Tehlike Maddelerin Sınıflandırılması

Sınıf Sınıfın Tanımlanması

ADR Sınıf 1 Patlayıcı Madde ve Nesneler:

Fişek, Barut,  Sis Bombası, Cephane, Dinamit gibi patlayıcı nesneler..

OKUMALISIN!  Düzenli Yolcu Taşımacılığı

ADR Sınıf 2 Gazlar

Isı kaynaklarından ve insanların bulunduğu alanlardan uzakta istiflenmelidir. Bu sınıfa dahil
Malzemeler; Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.

ADR Sınıf 3 Yanıcı Sıvı Maddeler

Yanıcı sıvılar ısıtıldığında buharlaşan gazın odak noktasından üç kat daha yüksektir.
Gruplara ayrılırlar:

 • Sınıf 3.1 Benzin: Yanma noktası 180 C’den düşüktür.
 • Sınıf 3.2 Mazot: Yanma noktası 180 C ile 230 C arasındadır.
 • Sınıf 3.3 Mazot: Yanma noktası 230 C ile 610 C arasındadır.

ADR Sınıf 4.1 Yanıcı Katı Maddeler

Canlıların yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Bu sınıfa dahil olan maddeler; Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

ADR Sınıf 4.2 Kendi Kendine Yanan Maddeler

Yığınlar arasında hava sirkülasyonunu sağlamak için çok iyi havalandırılan alanlarda istiflenmelidirler. Maddeler, bu sınıfa dahil oldukları sürece, tedarik için yaratılacaktır; hindistan cevizi, balık unu, kuru ot, kömür vb.

ADR Sınıf 4.3 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler

Suyla temas ettiğinde veya ıslandığında yanan katı maddelerdir. İyi Havalandırılmış, kuru yerlerde saklanmalı ve su ile temasından korunmalıdır. kaçınılmalıdır. Bu sınıfa dahil olan maddeler; Alkali alaşımlar, baryum, karbür, ferro-silisyum, sodyum, magnezyum vb.

ADR Sınıf 5.1 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

Bu sınıftaki maddeler oksijen açığa çıkararak yanmayı kolaylaştırır. Ortamı yaratıyorlar. Bu özelliklerinden dolayı yanıcı maddelerin yanına yerleştirilmemelidir. İstiflenmemelidirler. Bu sınıfa dahil olan maddeler; Nitrat, suni gübre, amonyum sülfat, baryum klorat vb.

OKUMALISIN!  Güvenli Sürüş Teknikleri

ADR Sınıf 5.2 Organik Peroksitler

Bu sınıftaki maddeler yanıcı veya patlayıcı olabilir. keskinleştirmek Kuru ve serin bir yerde korunmalıdır. Tüm peroksitler bu sınıfa dahildir.

ADR Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler

Zehirli maddeler ağız yoluyla insan vücuduna girerek insanları öldürebilmektedir. Dolayısıyla yiyecek ve içecekler, yaşam alanları ve tütün gibi nem üreten maddeler Uzak bir yere istiflenmeleri gerekiyor. Bu sınıfa dahil olan maddeler; Arsenik, anilin, baryum oksit, fenol, Nikotin, kurşun, siyanür, cıva ürünleri vb.

ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler

Bu maddeler mikrop içerdiğinden hastalıklara neden olabiliyor. Çünkü Yiyecek, içecek ve yaşam alanlarından uzakta istiflenmelidirler. Bu sınıfa dahil Malzemeler; Kemikler, kemik yağı, preslenmiş et artıkları, hayvan derileri, kan tozu vb.

ADR Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler

Bu maddeler özel kaplarda taşınır. Kapların hasarsız olduğundan emin olun olmalı. Personel alanları, yiyecek, yıkanmayan Filmlerden, ilaçlardan ve kimyasallardan uzakta istiflenmelidirler

ADR Sınıf 8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler

ADR Sınıf 9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

Dünyada Tehlikeli Madde Taşımacılığının Oranları

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Oranları

Tehlikeli Madde Taşımacılığının Oranları

Günümüzde artan teknolojiyle birlikte birçok endüstride tehlikeli maddeler kullanılmaktadır. Ancak artan taşımacılık faaliyetleri nedeniyle bu bağlamda tehlikeli maddeler de üretilmektedir.
Değişim ihtiyacı da aynı ölçüde arttı ve bununla birlikte canlılar ve çevre de değişti. Dünya üzerinde telafisi mümkün olmayan ciddi kazalar ve yıllardır temizlenemeyen kirlilik yaşandı. Üretimi ve günlük yaşamı sürdürmek için kullanılan maddelerin yanı sıra, Özellikle gelişmekte olan şehirlerde ve endüstriyel tesislerde atıklar da geri dönüştürülüyor.

OKUMALISIN!  Sigortanın Tanımı ve Başlıca Özellikleri

Değerlendirme, imha veya depolama için taşıma, mevcut taşıma işlemlerin önemi arttı. Bu nedenle ülkeler tehlikeli maddelerin taşınması konusunda endişe duymaktadır. Bir takım yasal düzenlemeleri hayata geçirdiler. Bu düzenlemelere bağlı olarak Karayolu başta olmak üzere demiryolu, deniz ve hava taşımacılığı modlarında izlenecek yöntem ve ilkeler belirlendi.

SRC DERSİ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) EĞİTİMİ
BÖLÜM 1 Tehlikeli Madde Sınıfları
BÖLÜM 2 Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar
BÖLÜM 3 Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi ve Boşaltılması

Çalışma ve Dinlenme Süreleri

Kaynak: https://www.src5belgesi.com/

Leave a Reply