Src Kursu İstanbul

Yetki Belgesinin İptali

 YETKİ BELGESİ İPTALİ

Geçici durdurma ve yetki belgesi iptali;

4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak olan yetki almış tüzel ya da gerçek kişiler faaliyeti boyunca alacak oldukları uyarmalar neticesinde faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Bu bağlamda ilgili yönetmeliğin 70 inci madde 3 üncü fıkrası aşağıdaki gibidir.

Yetki belgesi sahibine verilen ve kaldırılmamış olan uyarmaların sayısının 150 adede ulaşması ve bu hususun tebliğini izleyen 15 gün içinde ödeme yapılarak uyarmaların sayısının 150 adedinin altına düşürülmemesi halinde, ihlale konu olan yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanların, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 150 adedin altına düşürmeleri halinde, yetki belgesi faaliyetlerine izin verilir.

Yetki Belgesinin Taşıtlarını Sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/kugm-sahip-olunan-tasit-yetki-belge-sorgulama

GEÇERLİLİĞİNİ YİTİREN MADDE: 90 gün içinde kaldırılmadığı için kalıcı hale gelen uyarmaların (İHTARLARIN) toplam sayısı 50 adete ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.

OKUMALISIN!  Edirne Keşan Src Kursları

Leave a Reply