Ubak Belgesi Nedir?

Türkiye’nin de kurucuların arasında yer aldığı, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı olarak adlandırılan bir konvansiyondur. 17 Ekim 1953 tarihinde Brüksel’de resmen kurulan UBAK,  17 ülkenin katılımıyla kurulmuştur.

UBAK BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • C2, L2 veya M3 türü yetki belgelerinden birisine sahip olması,
  • EURO II, EURO III, EURO IV ve/veya EURO V özelliğine haiz en az 6 adet özmal yeşil taşıtının bulunması,
  • Faaliyet Yılında uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunması, zorunludur.

 

 İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları:


=> Toplam yeşil taşıt sayısı
=> Toplam taşıt sayısı
=> Toplam sefer sayısı
=> UBAK izin belgeleriyle yapılan 3. ülke taşımaları toplam sefer sayısı
=> Verimlilik olarak belirlenmiştir.

 

UBAK üyesi ülkeler Türkiye’ye olan uzaklıklarına göre 4 gruba ayrılır.

UBAK belgeleri kullanılacak araca göre 4’e ayrılır.

  • Konvansiyonel UBAK Belgeleri,
  • EURO-1 (Yeşil araç) UBAK Belgeleri,
  • EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç) UBAK Belgeleri,
  • EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri.

 

 Bu belgeyi kullanan araçlarda UBAK Belgesi yanında,

=> Karayolu Karnesi (UBAK Defteri),
=> EURO-3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin tek normlara uygunluk belgesi,
=> Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
=> Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
=> Çekici + römorkun yol değerlilik testi,
=> Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde bey renkli 3 logosu olmalıdır.

OKUMALISIN!  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Geçiş Belgeleri ve Güzergah Kuralları

Ücret Durumuna Göre Geçiş Belgesi

  • Ücretsiz Geçiş Belgesi
  • Ücretli Geçiş Belgesi
  • Saat Ücretli Geçiş Belgesi

Leave a Reply