Src Kursu İstanbul

Ubak Belgesi Nedir?

Türkiye’nin de kurucuların arasında yer aldığı, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı olarak adlandırılan bir konvansiyondur. 17 Ekim 1953 tarihinde Brüksel’de resmen kurulan UBAK,  17 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. Aşağıda ubak belgesi nedir ve başvuru şartları nelerdir inceleyebilirsiniz.

Ubak Belgesi

Ubak Belgesi

UBAK BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • C2, L2 veya M3 türü yetki belgelerinden birisine sahip olması,
 • EURO II, EURO III, EURO IV ve/veya EURO V özelliğine haiz en az 6 adet özmal yeşil taşıtının bulunması,
 • Faaliyet yılı ve müteakip yıllar için 2 adet özmal yeşil taşıta sahip olmak.
 • Faaliyet Yılında uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunması, zorunludur.

 

 İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları:


=> Toplam yeşil taşıt sayısı
=> Toplam taşıt sayısı
=> Toplam sefer sayısı
=> UBAK izin belgeleriyle yapılan 3. ülke taşımaları toplam sefer sayısı
=> Verimlilik olarak belirlenmiştir.

 

UBAK üyesi ülkeler Türkiye’ye olan uzaklıklarına göre 4 gruba ayrılır.

UBAK belgeleri kullanılacak araca göre 4’e ayrılır.

 • Konvansiyonel UBAK Belgeleri,
 • EURO-1 (Yeşil araç) UBAK Belgeleri,
 • EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç) UBAK Belgeleri,
 • EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri.
OKUMALISIN!  Yakıt Tasarrufu Nasıl Yapılır? Araçlarda Yakıt Tasarrufu İçin 5 Öneri

İlginizi Çekebilir: Tır Kelimesinin Açılımı

 

 Bu belgeyi kullanan araçlarda UBAK Belgesi yanında,

=> Karayolu Karnesi (UBAK Defteri),
=> EURO-3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin tek normlara uygunluk belgesi,
=> Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
=> Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi,
=> Çekici + römorkun yol değerlilik testi,
=> Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde bey renkli 3 logosu olmalıdır.

Geçiş Belgeleri ve Güzergah Kuralları

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

Amaç :
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye’nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı
(UBAK) üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden transit eşya taşımacılığını geliştirmek
amacıyla başlatılan çok taraflı kota sistemi içinde Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgelerinin,
Bakanlıktan C2, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere dağıtımını düzenlemektir

Ücret Durumuna Göre Geçiş Belgesi

 • Ücretsiz Geçiş Belgesi
 • Ücretli Geçiş Belgesi
 • Saat Ücretli Geçiş Belgesi

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/srcbelgesiista1

Leave a Reply