Src Kursu İstanbul

Eşya Belgeleri: Dozvola, Çeki Listesi, Atr ve Adr Belgesi

Eşya Belgeleri

Eşya Belgeleri

SRC BELGESİ DERSLERİ

GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI

EŞYA İÇİN GEREKEN BELGELER:

Taşıma Senedi:

-Karayolu Taşıma kanunu gereği her türlü ticari eşya taşıması taşıma senetsiz yapılamaz. Ayrıca vergi mevzuatı uyarınca ticari mallar sevk irsaliyesiz veya faturasız olarak taşınamaz. Uluslar arası taşımalarda kullanılan taşıma senedine CMR, Humule Senedi veya Konşimento denir

Mal Faturası

Araçta yüklü bulunan mala ait satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir.

Çeki Listesi

Ticari faturada da belirtilen ve malın brüt ve net ağırlığına ilişkin bilgilerin satışa uygun şarta göre tarafsız bir başka şahıs tarafından ayrı bir belgede beyan edilmesidir.

Menşei Şahadetnamesi

Malın imal edildiği ülkeyi gösteren, bu amacın yanı sıra bazı ülkelerden ithal edilen mallara indirimli gümrük vergisi uygulanması gereken, genellikle yerel ticaret odalarınca onaylanan belgelerdir.

Bitki Sağlık ve Veteriner Sertifikaları

Gıda maddeleri, deri, et, canlı hayvan ve bazı ambalaj maddeleri alım-satımında alıcı tarafından istenen ve bu maddelerin mikrop, bakteri, haşarat vb.’den arınmış durumda olduğunu, tüketime uygun olduğunu belgeleyen, yerel sağlık mercileri tarafından tasdik edilmiş belgelerdir.

OKUMALISIN!  Üdy Belgesi

ATR Belgesi

Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenen belgelerdir. İthalatçıya gümrük indiriminden yararlanma hakkını vermektedir. Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.

TIR Karnesi

TIR sözleşmesine uygun olarak alınmış olan karne. TOBB tarından verilmektedir.

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Triptik

Triptik bir ülkede tescil edilmiş bulunan bir aracın yurt dışına çıkışında tekrar ülkesine döneceğinin teminatıdır.

İzlenecek güzergah

Taşımanın başladığı kalkış ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar geçilen ülkeler de dahil takip edilen ülkeler zinciri/silsilesidir.

Ödül (Bonus) Belgesi

İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota harici temin edilen geçiş belgesidir.

Geçiş Belgesi

Uluslar arası taşımalarda, taşıtların izleyecekleri yolları ve geçecekleri ülke veya ülkeleri belirten ve buralardan geçmelerine olanak sağlayan resmi bir evraktır.

Dozvola Nedir?

Dozvola: Uluslar arası karayolunda düzenlenmiş geçiş belgesi

Leave a Reply