Src Kursu İstanbul

Ulaştırma Mevzuatı – Bölüm 1 – Zorunlu Yetki Belgeleri

Zorunlu Yetki Belgeleri

Zorunlu Yetki Belgeleri

ULAŞTIRMA MEVZUATI BÖLÜM 1

Ülkemizde ulaştırma faaliyetleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenir. Ulaştırma Bakanlığı kuruluş yapısı gereği: Kara, deniz, hava ve demir yolları ulaşımı ve haberleşme faaliyetleri olmak üzere beş ana dalda hizmet verir.
Kara ulaşımı ile ilgili görevler; Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu amaç ile yayımlanan yönetmelikler Karayolu Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilir. Uluslararası ulaşım anlaşmaları da Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulur.

3 Eylül 2004 günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Meslekî Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, hem eğitim alacakların hem de eğitimi ereceklerin niteliklerini, sorumluluklarını ve yetkilerini tarif ederek, verilecek Meslekî Yeterlilik Belgelerini sınıflandırmıştır. Buna göre karayolu ulaştırma sektöründe çalışanlar Üst Düzey, Orta Düzey yöneticiler ve Sürücüler olarak 3 ana gruba ayrılmıştır.

Her bir grup kendi içinde 2 ana (Yolcu – Yük ve Eşya Taşımacılığı) ve 2 alt başlık (Yurtiçi – Uluslararası Taşımacılık) olmak üzere 4 ayrı sınıfa ayrılmıştır. Ayrıca sürücüler için Tehlikeli Madde Taşımacılığı adı altında bir üst seviyede Meslekî Yeterlilik sınıfı da aşağıda belirlenmiştir.

OKUMALISIN!  SRC Belgesi için Gereken Evraklar

 

 MESLEKİ YETERLİLİK (SRC) BELGE TÜRLERİ

 

SRC 1 Belgesi Uluslar Arası Yolcu Taşımacılığı Not: Uluslar arası olduğundan dolayı SRC 2’ yide kapsar
SRC 2 Belgesi Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı
SRC 3 Belgesi Uluslar Arası Yük-Eşya Taşımacılığı Not: Uluslar arası olduğundan dolayı SRC 4’üde kapsar
SRC 4 Belgesi Yurt İçi – Yük-Eşya Taşımacılığı
SRC 5 Belgesi Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Not: bu belgeyi almak için
src 3 veya src 4 belgesi olanlar alabilir.

 

  YÜK, Eşya ve Yolcu Taşımacılığı Yapanların Mesleki Faaliyet Alanı İle İlgili Alması Zorunlu Belgeler;

C2 YETKİ BELGESİ:

Uluslararası ve Yurt içi Ticari Eşya Taşımacılığı
Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 birim özmal taşıt ile toplam 440 ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır. Asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.

K1 YETKİ BELGESİ:

Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
Gerçek (şahıs firmaları) kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel (şirket) kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 110 ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır.

  K2 YETKİ BELGESİ:

Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir. K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. K2 yetki belgesine sahip olanlar kiralık araç çalıştıramazlar.

OKUMALISIN!  Heimlich Manevrası Ne Zaman Uygulanır?

L1 YETKİ BELGESİ:

Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 145 ton taşıma kapasitesine, Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000
m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması ayrıca her bir şube içinde 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması şarttır.

  L2 YETKİ BELGESİ:

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 220 ton taşıma kapasitesine, Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması ayrıca her bir şube içinde 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması şarttır.

 P1 YETKİ BELGESİ:

İliçi Dağıtıcılık/Kuryecilik İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir. İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta, Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il
sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı alana ve En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olması zorunludur.

 P2 YETKİ BELGESİ:

Yurtiçi Dağıtıcılık/Kuryecilik Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, verilir. İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları, En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları en az 14 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır. P1, P2, Yetki belgesi sahipleri kiralık taşıt çalıştıramaz.

OKUMALISIN!  Ulaştırma Mevzuatı Ders Notları - Bölüm 2

Ulaştırma Mevzuatı Ders Notları

YouTube Kanalımız: https://www.youtube.com/@srcbelgesiistanbul116/

Leave a Reply