Src Kursu İstanbul

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

TAŞIMACI VE SÜRÜCÜLERİN YASAL SORUMLULUKLARI

Yasal Sorumluluk

Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinden oluşan sorumluluklar

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22. Maddesi taşımacının sorumluluğunu şöyle belirlemiştir:


a)
Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara, yönetmelik ve diğer mevzuatlara, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşma ve sözleşmelere ve taşıma sözleşmesine uygun olarak yapılır.
b)
Yetki belgesi sahibi, kendi adına acentesinin acentelik sıfatıyla Yönetmelik kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden zincirleme sorumludur.
c)
Yetki belgesi sahibi, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından, hasarından, korunmasından, teslim alınan eşyayı muhafaza etmekten sorumludur.
e)
Yetki belgesi sahipleri, çevre ve insan sağlığım koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlükte olan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır.
f)
Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz. Promosyonlu bilet satışı yapamazlar.
g)
Yolcu taşımacıları, sürücülerinin seyahat sırasında yolcularla ve personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek, yol ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli önlemleri almak zorundadırlar.
h)
Yetki belgesi sahipleri, bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, bakanlığa beyan ettikleri merkez ve şube adreslerinde yürütmek zorundadırlar.
j)
Şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere D1 ve B1 yetki belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait bir internet sitesi kurmaları gereklidir.

OKUMALISIN!  SRC1 Belgesi


Taşımacının kusuru ile oluşabilecek yükümlülükleri 2. Maddede şöyle tanımlanmıştır:


a)
Yetki belgesi sahibi, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapması; sağlayacak tedbirleri almak, yolcu, eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde anlaşmada belirleri yere kadar götürmekle yükümlüdür.
b)
Yetki belgesi sahibi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli sürücü ve hizmetli personel ile sefere göndermek durumundadır.
c)
Taşıt kartları olmayan taşıtları yolcu, eşya ve kargo taşım amacıyla kullanamaz.
d)
Yönetmeliklerle istenilen sigortaları bulunmayan taşıtları trafiğe çıkaramaz.
e)
Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar, arıza ve kaza hali dâhil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlar ortaya çıktığında, imkân olduğu takdirde bir başka güzergâhı izleyerek taşımayı tamamlayabilir. Aksi halde yolcuyu güzergâh üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür
f)
Yetki belgesi sahipleri, eşya ve kargo taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir sürede eşyayı veya kargoyu yerine ulaştırmak durumundalar.
g)
Yetki belgesi sahipleri, altışar aylık süre ile yılda iki kez sürücülerin ceza puanın Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundalar. Ceza puanı 50 ve üzerinde ola sürücülerin eğitilmesi konusunda kendi iç denetimleri için gerekli tedbirleri almış olmalılar.


Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinden doğan sorumluluklar

 

OKUMALISIN!  Src belgesi almak için kaç yaşında olmak gerekir?

MADDE 85- Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan ortaklaşa ve zincirleme şekilde sorumlu olurlar.

MADDE 86- İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin ve bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

MADDE 88- Bir motorlu aracın karıştığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.

MADDE 89- Birden çok motorlu aracın katıldığı bir kazada işletenlerden biri bedensel bir zarara uğrarsa, kazaya katılan araçların işletenleri ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri kendilerine düşen kusur oranında, zararı gidermekle yükümlüdürler.

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

CMR Sözleşmesi

Sigortanın Tanımı

Leave a Reply