Src Kursu İstanbul

TIR SÜRÜCÜLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

TIR sürücüsünün 24 saat içinde 9 saatten fazla araç kullanamayacağı, azami 5 saat araç kullandıktan sonra en az 30 dakika dinlenmek zorunda olacağı yönetmelikle belirlenmiştir.

Türk İthal ve İhraç Malları İçin Yükleme ve Boşaltma Noktaları İle Takip Edilecek Yollar
Türk ihraç mallarını taşıyan Türk plakalı taşıtların güzergah takip mecburiyeti, İçişleri Bakanlığınca geçici olarak konulabilir.

Hudut Kapılarında Polis ve Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İsle Denetleme
Türkiye’ye giren ve belirtilen güzergahta seyrederek çıkış noktalarından ülkeyi terk eden veya boşaltma noktalarına erişen, uluslar arası eşya taşıyan araçlara ilişkin işlem ve denetlemeler bu yönetmelik çerçevesinde görevli polis vasıtasıyla yapılır. TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında polisle ilgili işlemler bitirilmeden gümrük işlemlerine başlanamaz.
Türk ihraç mallarını nakledecek yabancı plakalı TIR kamyonları ile Türk hava ve deniz limanlarına veya demiryolu istasyonlarına gelen transit mallan üçüncü ülkelere taşıyacak Türk plakalı TIR kamyonları da güzergahlarda ve denetleme ve konaklama noktalarında bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre denetlenir.

GÜZERGAH KAT ETME SÜRESİ

Madde 22- Uluslar arası eşya taşıyan araçların Türkiye’ye girişlerinden çıkışlarına kadar takip edecekleri güzergah ile denetleme ve konaklama noktaları arasındaki mesafelerini kadar zamanda kat edecekleri, mevsime ve yol şartlarına göre ilan edilir.

Güzergah kat etme süresi yaz aylarında en fazla kaç saattir : Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami 144 saat,(6 gün)

OKUMALISIN!  Ubak Belgesi Nedir?

Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir : Ekim–Kasım–Aralık–Ocak–Şubat-Mart aylarında azami 192 saat, (8 gün)

Leave a Reply