Menü
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz SRC Referanslarımız Yetki Belgesi İletişim
SRC Belgesi
Src Belgesi Src1 Belgesi Src2 Belgesi Src3 Belgesi Src4 Belgesi Src5 Belgesi SRC Sorgulama SRC Fiyatları SRC Ders Saatleri Sınavsız SRC Belgesi SRC Sınav Sonuçları SRC Başvurusu Kayıp SRC Belgesi SRC Sınav Duyurusu SRC Eğitimi Psikoteknik Raporu SRC Belgesi için Gerekli Evraklar
ÜDY Belgesi
ÜDY Belgesi ÜDY2 Belgesi
ODY Belgesi
ODY Belgesi
SRC Dersleri
Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kul. Çalışma ve Dinlenme Süreleri Davranış Psikolojisi Bölüm 1 Bölüm 2 Düzenli Yolcu Taşımacılığı A Türü Yetki Belgesi B Türü Yetki Belgesi D Türü Yetki Belgesi Geçiş Belgeleri ve Güzergah Kur. Araç için Gerekli Belgeler Eşya Belgeleri Geçiş Belgeleri Geçiş Belgeleri 2 Geçiş Belgesi Dağıtımı Kullanım Şek. Göre Geç. Bel. Muaf Tutulan Taşımalar UBAK Belgesi Gümrük Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Güvenli Sürüş Teknikleri Harita Okuma Bilgisi İletişim Teknolojileri İlk Yardım Bölüm 1 Bölüm 2 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Trafik Kazalarının Önlenmesi Trafik Kuralları ve Cezalar Turizm Taşımacılığı Ulaştırma Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Edirne Keşan Src Belgesi
Sınav Soruları

Harita Okuma Bilgisi

Haritanın Tanımı
 
Dünyanın tamamının yada bir kısmının kuşbakışı (tepeden) görümünün belirli bir oranda küçülterek(ölçek) kağıda aktarılmasına denir.
 
 
Harita yeryüzü şekillerini,yerleşim yerlerini,yollarını iki merkez arasındaki mesafe,bitki örtüsü hakkında bilgi verir..
 
 Harita Ölçeği
 
Gerçek uzunluk yada alanların haritaya geçirilirken yapılan küçültme oranına ölçek denir.Bir haritanın çizimi yapılırken mutlaka ölçek kullanılmalıdır.Çünkü çizimi yapacağınız bölge büyüklükte bir kağıt kullanamayacağınıza göre onu belli bir oranla küçültmemiz gerekir.


 İki türlü Ölçek vardır;
 
 1.Kesik Ölçek
 
Rakamlarla ifade edilen ölçek türüdür.Boyağı kesir halinde yazılan ölçeklerdir.1/300.000 gibi kesir ölçekte pay daima 1`dir.Pay ve Payda da birim cm dir.Paydadaki rakam küçültme oranını vermektedir.Yukarıda örnek verdiğimiz ölçek yani 1/300.000 ölçeğin 1 pay kısmı 300.000 ise yapıda kısmını oluşturur.Yani (300.000) alanın ne kadar küçültüldüğünü ifade eder.
 Kesirli ölçeğin şu şekilde formüle gösterebiliriz.
 
 Ölçek=Harita üzerindeki uzunluk (H.U)
 Arazi üzerindeki uzunluk (G.U)
 
 Bu formülün sözel ifade şekli ise harita üzerindeki uzunluğun, gerçek uzunluğa oranı demektir.
 
 2.Çizik Ölçek
 K
üçültme oranı bir çizgi üzerinde gösterilebilir.Harita üzerindeki uzunluğun gerçekte neyi ifade ettiğini gösterir.
 
 20 0 20 40 60 80 100
 |____|____|___|____|___|____| km
 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm
 
 
Yukarıdaki çizik ölçekte iki çizgi arası 1 cm olarak ölçülmüş.bu harita uzunluğunu ifade eder.1 cm üzerinde yer alan 20 km ise gerçek uzunluğu ifade eder.Bu sözel ifadesi harita üzerindeki 1 cm`lik bir yer gerçekte 20 km`yi gösterir.
 
 Ölçeklerden yararlanarak 2 şehir arası 2 ülke arası veya gideceğimiz 2 merkez arasındaki gerçek uzunluk hesaplanabilir.Çok basit bir formülümüz var.
 
 Gerçek Uzaklık=
Ölçeğin paydası x harita uzaklığı
 
 Soru:_1____ Ölçekli bir haritanın A şehri ile B şehri arası 5cm olarak ölçülmüştür.Bu 2 şehrin arası gerçekte kaç km`dir.
 400.000
 Bu tip sorularda ilk yapacağımız işlem ölçeğin paydası cm cinsinden olduğu için bunu km` ye çevirmek cm`yi km`ye çevirmek için 5 sıfır silinir.O halde yukarıdaki soruyu yapalım.
 
 
 G.U=H.U x Ölçek paydası =G.U=5 x 4 =20 km
 
 
 Harita Çeşitleri
 
 1.Ölçeklerine Göre Haritalar
 
a)Büyük Ölçekli Haritalar:Ölçeğin paydası 200.000`e kadar olan haritalardır.Ayrıntı çoktur.Plan ve Coğrafya haritaları büyük ölçek çizilir.
 b)Orta Ölçekli Haritalar:1/200.000 ile 1/500.000 arasında değişir.Ayrıntı azalmıştır.
 c)Küçük Ölçekli Haritalar:Ölçekleri 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır.Yani payda 500.000 ` den daha büyük olan ölçeklere denir.Ayrıntı iyice azalmıştır.Duvar ve atlas haritaları buna örnektir.
 
 
Yani burada dikkati çeken şudur ölçeğin paydası küçük sayılardan oluşuyorsa ölçek büyük, ölçeğin paydası büyük oluşursa ölçek ölçek küçük ölçektir.Paydadaki sayı küçüldükçe ölçek büyür,paydadaki sayı büyüdükçe ölçek küçülür.
 
 Büyük Ölçekli Haritaların Özellikleri
 
 
--- Ayrıntı çoktur
 --- Küçültme oranı azdır
 --- Ölçek paydası küçüktür
 --- Gösterilen gerçek alan azdır
 
 Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri
 
---Ayrıntı azdır
 ---Küçültme oranı fazladır
 ---Ölçek paydası büyüktür
 ---Gösterilen gerçek alan fazladır.
 
 
Büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritaları birbirinden ayıran en önemli fark ayrıntıyı gösterme güçleri birbirinden farklı olmasıdır.
 
 2.Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar
 
a)Fiziki Haritalar:Yer şekillerini gösteren haritalardır
 b)Siyasi Haritalar:İdari bölünüş ve sınırları gösteren haritalardır
 c)Beşeri Ve Ekonomik Haritalar:Nüfus ve ekonomik olayları gösteren haritalardır
 d)Özel Amaçlı Haritalar:Jeoloji haritası,turizm haritası,karayolu haritası
 
 3.Tiplerine Göre Haritalar:
 
Haritanın yapılış tekniğine göre sınıflandırılmasıdır.
 1)İzohips(eş yükselti eğrileri )Yöntemi
 2)Renklendirme Yöntemi
 3)Tarama Yöntemi
 4)Gölgelendirme Yöntemi
 5)Kabartma Yöntemi
 
 Bu Yöntemlerden en çok kullanılan 2 yöntem olan eş yükselti eğrileri yöntemi ve renklendirme yöntemi hakkında biraz açıklama yapmakta fayda vardır
 
 Renklendirme Yöntemi
 
--- Denizler,göller,akarsular --->Mavi renkle
 --- 0-500 metre arası           --->Yeşil renkle
 --- 500 m - 1000 m arası      --->Açık sarı renkle
 --- 1000 - 2000 arası           --->Açık kahverengi renkle
 --- 2000 ve üzeri                  --->Koyu kahverengi renkle Gösterilir.
 
 Eşyükselti Eğrileri (İzohips)Yöntemi
 
Bu yöntemde yer şekilleri çizgilerle gösterilir.Bu çizgiler deniz seviyesine göre eşit yükseklikte olan noktaların birleştirilmesiyle oluşur.
 
 Özellikleri:
 
--- İç içe kapalı eğrilerdir.
 --- Bu çizgiler kuşbakışı olarak çizilir
 --- Birbirlerini kesmezler
 --- Bu çizgiler içindeki nokta zirveyi yani doruğu gösterir.
 --- Deniz ve okyanusların seviyesi 0 metredir.
 --- Bu çizgiler eşit yükseklik aralıklarla çizilir.
 
 
 Yön Saptama Yöntemleri
 
Yönler ,ana yönler ve ara yönler diye 2 ye ayrılır.Aradığımız yön yer tam olarak ana yönün gösterdiği yerde olmayabilir.O zaman 2 ana yönün arasındaki açıyı 2 ye bölerek ara yönleri buluruz.Ara ve ara yönler yardımıyla aradığımız yerin tam yönünü saptarız.Ana yönler kuzey,güney,doğu,batıdır.Ara yönler ise kuzeydoğu,kuzeybatı,güneydoğu,güneybatıdır.
 
1.Kutup yıldızı ile Yön Bulma:
 
Kutup yıldızı kuzey kutup noktasına çok yakın bir yerdedir.Geceleyin yıldızlar ve gezegenler hareket halindeyken kutup yıldızı sabit kalır.Kutup yıldızı bularak onun kuzeyi gösterdiğini bilerek , yönümüzü bulabiliriz.Kutup yıldızını bulabilmek için bazı yıldız gruplarını bilmek gerekir.(Bu anlatılanlar Kuzey Yarım Küre için Geçerlidir.)

2.Pusula İle Yön Bulma:
 
Pusula yatay tutulmalı ve pusulanın N yazılı ve kırmızı renkli ucu manyetik kuzeyi gösterecektir.

3.Güneş İle Yön Bulma:Parlak güneşli bir günde bir sopa ve gölgesi yardımıyla yön tayini yapılabilir.

4.Saat Yardımıyla Yön Bulma:
Güneşli bir günde bileğimizdeki saat yardımıyla yön tayin edebiliriz.Saatin akrebi güneşe döndürülür saatin 12 rakamı ile döndürülür.Saatin 12 rakamı ile akrebin oluşturduğu açının açı ortayı güney -kuzey hattıdır.
 
Araziden Yararlanarak Haritayı Yönüne Koymak
Harita ve arazide bulunan belirgin yol, demir yolu,çit,enerji nakli hattı gibi düz veya sırt hattı,ırmak dere gibi uzayıp giden arazi arızalarına haritadaki şekiller paralel kılınırsa harita yönüne konulup olur.
 
Özet Olarak Haritanın Sağladı İmkanlar Harita işaretleri,ölçek:
Bize arazideki noktaları tanıma,noktalar arasındaki uzaklığı ölçme,bu uzaklığın ne kadar zamanda bulunabileceği hesaplama imkanı verir.Yeryüzü şekilleri ve yükseklikler hareketleri etkiler haritayı iyi okuyan biri bu durumu bilerek olumlu olumsuz tesirleri bilerek en uygun güzergahı seçer.

 

Src Belgesi için gerekli evraklar | Src Belgesi Deneme Sınavı |
Src Belgesi Eğitim Takvimi | 30 Mart Src Sınav Sonucu | Src Başvuru
    Src 1 | Src 2 | Src 3 | Src 4 | Src Sınav Yerleri
     Src 1 Belgesi dersi | Src 2 Dersi | Src 3 Dersi | Src 4 Belgesi Dersi
        | Src Belgesi Nedir | Src Belgesi Ücreti | Src Belgesi Sorgulama
  Üst Düzey Yönetici Belgesi | Ody Belgesi | K2 Belgesi | Üdy3 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı | İlkyardım
  Ana Sayfa | Kadromuz |Src Belgesi | Src 5 Belgesi | Psikoteknik | İletişim
Src Belgesi

Duyurular
- SRC Sınav Soruları - SRC Başvuru - 2014 Src Sınav Tarihleri
SRC Sıkça Sorulan Sorular
SRC Hakkında Sorular - 1 SRC Hakkında Sorular - 2 SRC Hakkında Sorular - 3 SRC Hakkında Sorular - 4 SRC Hakkında Sorular - 5 SRC Hakkında Sorular - 6 SRC Hakkında Sorular - 7 SRC Hakkında Sorular - 8 SRC Hakkında Sorular - 9 SRC Hakkında Sorular - 10
Sınav Takvimi
- 18 Ocak 2015 SRC1 Sınavı
- 20 Nisan 2015 SRC2 Sınavı
- 27 Haziran 2015 SRC3 Sınavı
- 17 Ekim 2015 SRC4 Sınavı
Sınav Soruları
Faydalı Bilgiler
Motorlu Taşıt Sayısı
Src Belgesi - Src Belgesi Nedir? - Src1 Belgesi - Src2 Belgesi - Src3 Belgesi - Src4 Belgesi - Src5 Belgesi - SRC Sınav Sonuçları - Src 1 Dersi - Src 2 Dersi - Src 3 Dersi - Src 4 Dersi - Src Kitabı
YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI
Adres: Mareşal Çakmak Mh. Bağcılar Cd. No:114 Kat:1-2-3-4-5 Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 (pbx) Faks: 0212 506 81 43

Valid XHTML 1.0 Transitional