Menü
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz SRC Referanslarımız Yetki Belgesi İletişim
SRC Belgesi
Src Belgesi Src1 Belgesi Src2 Belgesi Src3 Belgesi Src4 Belgesi Src5 Belgesi SRC Sorgulama SRC Fiyatları SRC Ders Saatleri Sınavsız SRC Belgesi SRC Sınav Sonuçları SRC Başvurusu Kayıp SRC Belgesi SRC Sınav Duyurusu SRC Eğitimi Psikoteknik Raporu SRC Belgesi için Gerekli Evraklar
ÜDY Belgesi
ÜDY Belgesi ÜDY2 Belgesi
ODY Belgesi
ODY Belgesi
SRC Dersleri
Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kul. Çalışma ve Dinlenme Süreleri Davranış Psikolojisi Bölüm 1 Bölüm 2 Düzenli Yolcu Taşımacılığı A Türü Yetki Belgesi B Türü Yetki Belgesi D Türü Yetki Belgesi Geçiş Belgeleri ve Güzergah Kur. Araç için Gerekli Belgeler Eşya Belgeleri Geçiş Belgeleri Geçiş Belgeleri 2 Geçiş Belgesi Dağıtımı Kullanım Şek. Göre Geç. Bel. Muaf Tutulan Taşımalar UBAK Belgesi Gümrük Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Güvenli Sürüş Teknikleri Harita Okuma Bilgisi İletişim Teknolojileri İlk Yardım Bölüm 1 Bölüm 2 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Trafik Kazalarının Önlenmesi Trafik Kuralları ve Cezalar Turizm Taşımacılığı Ulaştırma Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Edirne Keşan Src Belgesi
Sınav Soruları

Gümrük Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı - Bölüm 4


gümrük
  
 1. Bölüm
 2. Bölüm     
 3. Bölüm     
 4. Bölüm
 
 4. BÖLÜM
 Konteynır Onay Plakası
 
 
TIR Sözleşmesinin kısım 2-1 no.lu ekindeki kurallara uygun olarak İngilizce veya Fransızca dillerinden biriyle basılı ve kabartma olarak imal edilmiş, konteynerin açıkça görülebilir bir yerine sabit ve okunaklı olarak takılmış (Gümrük Müdürü Altında Nakliyat için Onaylanmıştır ) yazısı olan en az (200mmx100 mm) boyutlarında bir metal plakadır.
 
 
Çekiciler ve ağır veya havaleli eşya taşıyan karayolu taşıtları için Onay Belgesi aranmaz. Firma değişikliği ve tezkiye iptali nedeni ile iptal edilen onay belgeleri konusunda ilgili Ticaret Odasına bilgi verilir. Süresi biten Karayolu Taşıtı Onay Belgelerinin yenileme talepleri aracın o anda bulunduğu yerdeki yetkili Gümrük İdaresi tarafından karşılanır. Onay Belgelerinin geçerlilik sürelerinin bitimine azami 30 gün kala yapılan müracaatların değerlendirmeye alınır.
 
 
Onay belgesinin gerçeğe aykırı (sahte) olarak tanzim edildiğinin ya da onay belgesi üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde; söz konusu onay belgesi iptal edilir. Aynı taşıta usulsüzlüğün tespit edildiği tarihten itibaren 6 ay müddetle onay belgesi verilmez. Usulsüzlüğü tespit eden gümrük idaresi tarafından; aynı yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 Yolculuk sırasında süresi dolan Onay Belgeleri, o yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir.
 
 TRANSİT REJİMİ
 
Yabancı eşya ile ihracat gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere taşınması Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğindeki Transit Rejimi hükümlerine tabidir.
 Transit Rejimine tabi eşya, transit beyannamesi kapsamında, TIR karnesi kapsamında veya uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki diğer transit beyannameleri kapsamında taşınır.
 Transit rejimi, eşyanın ve belgelerinin bu rejim hükümlerine uygun olarak varış (sevk edildiği) gümrük idaresine sunulması üzerine sona erer.
 Gümrük idaresinden izin alınmadan taşıttan taşıta veya geçici depolama yeri ve antrepodan taşıta eşya yüklenemez veya taşıttan eşya boşaltılamaz.
 Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini sağlamak üzere bir teminat verilmesi zorunludur. Teminat transit beyanın yapıldığı giriş veya hareket gümrük idaresine verilir ve çıkış veya varış gümrüğünden teyit edilmesi üzerine yine giriş veya hareket gümrük idaresince çözülür. Ancak TIR karnesi kapsamında taşımalarda teminat alınmaz, taşıt ve eşya transit geçişler dolayısıyla gümrük vergilerine tabi tutulmaz. Denetlemenin gerektirdiği masraflarla, yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza gibi hizmetler karşılığı ücret alınır. TIR karnesi ile eşya taşımalarında, Giriş veya hareket gümrük idarelerince; Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi, Taşıt Giriş-Çıkış formu gibi belgeler istenilmez.
 Türkiye’de geçerli olan sigorta poliçesi veya bu poliçenin bulunmaması halinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar geçerli zorunlu trafik sigortası yaptırılır.
 Gümrük İşlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ettiği tarih ve saat, gümrük yetkililerince TIR Denetleme Belgesine yazılır ve imzalanır. bu belgenin bir nüshası araç sürücüsüne verilir. Sürücü denetleme belgesi ile belirlenen güzergâh üzerindeki TIR denetleme ve konaklama noktalarına uğramak ve denetleme belgesine bu noktalarda gerekli işlemi yaptırmak zorundadır.
 Giriş ve hareket gümrük idarelerinde, sevk edilecek taşıtların sürücülerine TIR Güzergâhı haritası verilir.
 Türkiye’de transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle telef veya kaybı halinde, gümrük vergileri alınmaz. Olayın gümrük idaresinin de taraf olduğu mahkeme kararı ile kanıtlanması gerekir.
 
 GEÇİCİ KABUL VE ATA KARNESİ
 
Gümrük mevzuatımıza göre, Geçici İthalat Rejiminde kullanılan uluslararası geçerli belge ATA Karnesidir. Birleşmiş Milletler Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri gidermek amacıyla hazırlanan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi" 06.09.1961 tarihinde kabul edilmiş ve 30.07.1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 Daha sonra, bu Sözleşmenin kapsamını genişletmek amacıyla Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi-28.06.1990 yılında imzalamış, 15.03.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir) oluşturulmuş ve zaman içinde geliştirilmiştir.
 ATA karneleri uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.
 ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. ATA karnesi almak isteyen kişi veya kuruluşlar, taşınacak eşya için gereken teminatı odaya vermesi durumunda ATA karnesi alabilmektedirler. ATA karnesi eşyanın gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder.
 ATA karnesinin geçerlilik süresi bir yıldır.
 
 
 Yeni Ümit Eğitim Kurumları Mesleki Yeterlilik Src Eğitimleri  için 0212 6411313 telefondan bilgi alabilirsiniz.Duyurular
- SRC Sınav Soruları - SRC Başvuru - 2014 Src Sınav Tarihleri
SRC Sıkça Sorulan Sorular
SRC Hakkında Sorular - 1 SRC Hakkında Sorular - 2 SRC Hakkında Sorular - 3 SRC Hakkında Sorular - 4 SRC Hakkında Sorular - 5 SRC Hakkında Sorular - 6 SRC Hakkında Sorular - 7 SRC Hakkında Sorular - 8 SRC Hakkında Sorular - 9 SRC Hakkında Sorular - 10
Sınav Takvimi
- 18 Ocak 2015 SRC1 Sınavı
- 20 Nisan 2015 SRC2 Sınavı
- 27 Haziran 2015 SRC3 Sınavı
- 17 Ekim 2015 SRC4 Sınavı
Sınav Soruları
Faydalı Bilgiler
Motorlu Taşıt Sayısı
Src Belgesi - Src Belgesi Nedir? - Src1 Belgesi - Src2 Belgesi - Src3 Belgesi - Src4 Belgesi - Src5 Belgesi - SRC Sınav Sonuçları - Src 1 Dersi - Src 2 Dersi - Src 3 Dersi - Src 4 Dersi - Src Kitabı
YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI
Adres: Mareşal Çakmak Mh. Bağcılar Cd. No:114 Kat:1-2-3-4-5 Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 (pbx) Faks: 0212 506 81 43

Valid XHTML 1.0 Transitional