Bugün
 
Açılış Sayfam Yap    |   Sık Kullanılanlara Ekle
SRC BELGESİ               EĞİTİMLERİMİZ ve PSİKOTEKNİK RAPORLARI VERİLİR
ANA SAYFA | KURSUMUZ | KADROMUZ | REFERANSLARIMIZ | YETKİ BELGEMİZ | iLETiSiM
24 ARALIK 2011 SRC 3 SINAV SORULARI  
1.Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
  Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
Geçme yasağı olan yerlerden geçme
Ani fren yaparak kazaya neden olma

2.TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz
Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde TIR işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir
TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir
TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur

3.Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
  Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları

4.Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi kapsamında taşınabilir?
  Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımaları
Ev eşyası taşımaları
Cenaze taşımaları
Yanıcı- patlayıcı madde taşımaları

5.Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
Sadece ağır para cezası
Sadece ağır hapis cezası

6."Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ..... , diğer hallerde ...... kilometreden fazla hızla sürülmemesi
zorunludur." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  10 kilometre - 15 kilometre
15 kilometre - 20 kilometre
20 kilometre - 25 kilometre
20 kilometre - 30 kilometre

7.Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik - Azami yükseklik
  2.00 metre     4.00 metre
2.55 metre     4.00 metre
2.75 metre     4.25 metre
2.55 metre     4.50 metre

8.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
  Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
Doğrudan gözlem becerisi
Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci

9.Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi ebatta olmalıdır?
  Kasanın arka kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
Kasanın sağ yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
Kasanın sol yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında
Kasanın her üç kapağının ortasında 24x24 cm. ebadında

10.TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?
  Hamule senedi
Konşimento
Hasar ve tespit tutanağı
Kaza talimatı

11.“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar
İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir
Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir
Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir

12.Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde - Yerleşim yeri - dışında Otoyolda
  30 km.     50 km.     80 km.
40 km.     60 km.     70 km.
20 km.     40 km.     50 km.
30 km.     50 km.     60 km.

13.Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
  5 metre
10 metre
15 metre
20 metre

14.Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir
Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir
Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir

15.Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
  Su ile ilgili tüm detayları
Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik)
Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları

16.Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Dahili muayene
Tam muayene
Kısmi muayene
Harici muayene

17.Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?
  Ceza aynı kalır
Ceza yarı oranında azaltılır
Ceza yarı oranında arttırılır
Ceza 1 kat oranında arttırılır

18.Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
  10
20
30
40

19.Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın uygulaması ne şekilde olur?
  Verilecek ceza yarısı oranında arttırılır
Verilecek ceza bir kat oranında arttırılır
Verilecek ceza iki kat oranında artırılır
Verilecek ceza aynı kalır.

20.TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?
  6 ay
3 ay
1 ay
10 gün

21.Aşağıdakilerden eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?
  Tütün içeren purolar
Tütün içeren sigaralar
Ham tütün
Sigarillolar

22.Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  Frenleme mesafesi değişmez
Frenleme mesafesi uzar
Frenleme mesafesi kısalır
Araç yavaş gider

23.Burun kanamasında ne yapılır?
  Başı arkaya itilerek 5 dk burun kanatları sıkıştırılır
Başı öne eğilerek 5 dk burun kanatları sıkıştırılır
Burun deliklerine tampon konulur
Kazazede yan yatırılır

24.Yara yerinde yabancı cisim varsa ne yapılır?
  Yabancı cisim çıkarılarak pansuman yapılır
Yabancı cisme dokunulmaz etrafı sargı bezi ile sarılır
Yabancı cisim çıkarılarak yara yeri örtülmelidir
Yabancı cisim çıkarılarak yaraya tampon uygulanır

25.Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir?
I-     Heimlich     yöntemi
II-     Holger-Nielsen yöntemi
III-     Silvester yöntemi
IV-     Ağızdan ağza suni solunum yöntemi
  Yalnız I
II - III
III - IV
I - III

26.Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  Kapıkule-Edirne
Gürbulak-Ağrı
Cilvegözü-Hatay
İpsala-Kırklareli

27.Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
  O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
O şehrin nüfusunu
O şehrin km olarak genişliğini
Ölçek oranını

28.Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
  15
30
45
60

29.Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?
  Kamyon klozu
Zayi tutarı
Emtia bedeli
Teminat

30.Ambalaj nedir ?
  Paketleme sonrası tamamlanmış ürün
Nakliye için hazır hale getirilmiş yükleme malı
Karton
Euro-Palet

31.Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
  Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir.
Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir
Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır
Gidilecek güzergahı belirler

32.Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?
  Yanlışlık
Bilgisizlik
Acemilik
Dalgınlık

33.Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?
  Geçmişten ders almak
Olayları akışına bırakmak
Hızlı yargılarda bulunmak
Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak

34.Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından birisi değildir?
  Teknik arıza
İlk hareket hatası
Hız
Geç algılama

35.Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
  7 saat
8 saat
10 saat
12 saat

36.Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
  15 gün
1 ay
3 ay
6 ay

37.Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?
  7
8
9
10

38."Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)"na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
  5 saat
6 saat
11 saat
24 saat

39.Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?
  Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde
Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile
Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
Hepsi

40.Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
  Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak
Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek
Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak

41.Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
  Çevreden bilgi toplama süresinde artış
Seçici dikkatin azalması
Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
Görüş mesafesinde daralma

42.Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek
Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek
Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak

43.Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
  Dur anlamındadır, bu yerde durulur, yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulur
Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir
Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

44.Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
  Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m
Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 200 m.
Yerleşim birimi içinde 60 m. yerleşim birimi dışında 250 m.
Yerleşim birimi içinde 70 m. yerleşim birimi dışında 300 m

45.Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?
  Yüklü ağırlık
Gabari
Taşıma sınırı
Dingil ağırlığı

46.Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
  Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar

47.Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
  30
60
90
180

48.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir
Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.
Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.

49.Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?
  Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür
Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
Tekerleklerin yola tutunması sağlanır

50.TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
  TIR işleminin sona ermesi
TIR işleminin başlaması
TIR işleminin ibrası
TIR işleminin durdurulması