Bugün
 
Açılış Sayfam Yap    |   Sık Kullanılanlara Ekle
SRC BELGESİ               EĞİTİMLERİMİZ ve PSİKOTEKNİK RAPORLARI VERİLİR
ANA SAYFA | KURSUMUZ | KADROMUZ | REFERANSLARIMIZ | YETKİ BELGEMİZ | iLETiSiM
24 ARALIK 2011 SRC 2 SINAV SORULARI  
1.Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?
  21
22
24
26

2.Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler
Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler
Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler
Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler

3.Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
  Otomobil sürücüsü, otobüse
Otobüs sürücüsü, otomobile
Şeridi daralmış olan, diğerine
Azami ağırlığı az olan, diğerine

4.AĢağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
  Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

5."Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek Ģekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  10 kilometre - 15 kilometre
15 kilometre - 20 kilometre
20 kilometre - 25 kilometre
20 kilometre - 30 kilometre

6.Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
  A1
D1
B1
B2

7.“Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
  5 dakika öncesi veya sonrasına
10 dakika öncesi veya sonrasına
15 dakika öncesine
20 dakika öncesi veya sonrasına

8.Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
Satılan yolcu bileti geri alınmaz
Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur
Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir

9.Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
  Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
Geçme yasağı olan yerlerden geçme
Ani fren yaparak kazaya neden olma

10.Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
  Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

11.Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
  Özmal taşıt sayısına göre
Özmal koltuk kapasitesine göre
Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre

12.Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidiĢi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  Düzenli
Arızi
Mekik
Servis

13.Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Tepe üstleri
Dönemeçler
Viyadükler
Hemzemin geçitler

14.İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
  Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler

15.Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir
Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır
Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez

16.Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?
  Kameralar
GSM tabanlı sistemler
Uydu tabanlı sistemler
Kara kutu sistemler

17.Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
  Refleks
El-ayak koordinasyonu
Karar verme/muhakeme yeteneği
Başkalarına karşı yargı ve tutumlar

18.Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?
  Lastik hava basıncı azaltılır
Olduğu değerde bırakılır
Havanın soğuması beklenir
Lastik hava basıncı arttırılır

19.Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  Hava filtresi temizlenmelidir
Debriyaj kaçırması olmamalıdır
Rölanti yüksek olmamalıdır
Hepsi

20.Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

21.Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

22.Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  Nabız atışları hızlanır
Nabız atışları hızlanır
Vücudun bir bölgesi felç olur
Vücut sıcaklığı artar.

23.İlk yardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
  Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.

24.Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?
  O yolun rakımını
O yolun devlet karayolu olduğunu
O yolun otoyol olduğunu
O yolun 817 km olduğunu

25.Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
  O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
O şehrin nüfusunu
O şehrin km olarak genişliğini
Ölçek oranını

26.Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?
  30
60
90
120

27.Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
  5 iş günü içinde
8 iş günü içinde
10 iş günü içinde
30 iş günü içinde

28.Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
  10
20
30
Özel indirim uygulanamaz

29.Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
  Araçtaki yükün ağırlığı
Aracın nerede olduğu
Aracın takribi hızı
Durma- dinlenme süreleri

30.I - Araçla ilgili bilgilere erişim.
II - Sürücü denetiminin sağlanması.
III - Personelin eğitilmesi.
IV - İnternetten araç izleme.
Yukarıdakilerden hangileri "Mobil Ġzleme Sisteminin" faydalarındandır?
  I-II-IV
I-III-IV
I-II-III-IV
I-II-III

31.Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
  Nesneleri algılamanın zorlaşması
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
Bakış alanının uzağa odaklanması
Araç ergonomisinde değişim

32.Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?
  Gözlem
Anket
Mülakat
Vaka incelemesi

33.Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?
  Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde
Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile
Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
Hepsi

34."Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)"na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
  5 saat
6 saat
11 saat
24 saat

35.Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
  15 gün
1 Ay
3 Ay
6 Ay

36.Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

37.Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların Şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde, devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
  4,5 saat
5 saat
8 saat
9 saat

38.Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek
Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.
Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak

39.Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
  5
10
15
20

40.Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
  Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek
Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek

41.Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
  Çevreden bilgi toplama süresinde artış
Seçici dikkatin azalması
Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
Görüş mesafesinde daralma

42.Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
  Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak
Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek
Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek
Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak

43.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
  Aşırı hızla seyretmek
Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak
Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek

44.Otobüs ve minibüslerin teknik Şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir

45.Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
  10
12
15
20

46.Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik - Azami yükseklik
  2.00 metre - 4.00 metre
2.55 metre - 4.00 metre
2.75 metre - 4.25 metre
2.55 metre - 4.50 metre

47.Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?
  Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
Tekerleklerin yola tutunması sağlanır.

48.Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?
  Görüş mesafesi
Reaksiyon mesafesi
Fren mesafesi
Takip mesafesi

49.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.
Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.

50.Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?
  İkaz ışıklarının kontrolü
Göstergelerin kontrolü
Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi
Hepsi